Table66

Acreage

De Reis pt 2

Dag 2/60

Het oefenen gaat door met de nodige incidenten.
Laevus vraagt om defensief te oefenen.

Krak is redelijk gewond en ik breng hem naar de med-bay.

Er komt iemand om mij te assisteren om hem naar de medbay te brengen…

In de medbay moeten we ingrijpen, geperforeerde long…

Ik voel me ineens niet meer op mijn gemak daar…

pas als ik de aquilla van Krak aan Khan geef gaat het beter.

Ik breng Laevus terug naar zijn kamer, en Khan gaat de Aquilla teruggeven aan Krak.

Ik krijg een pakje Lhosticks van Khan…

na het eten gaan we naar de shooting range…

Balthazar Dumag is de commanding officer van de soldaten aan boord.

Comments

jeroen_vandezande jeroen_vandezande

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.