Table66

Acreage

De reis dag 5

Dag 5, Mordeci klopt aan bij Scab.(Ik ga ervan uit dat Scab open doet, anders komt Mordeci iedere avond terug tot hij binnen raakt)

Zodra Scab de deur opent stapt Mordeci binnen en blijft staan.

Wanneer de deur dicht is, haalt Mordeci diep adem. His face shows no mercy.(niet boos of agressief, maar steen hard.) Gedurende heel het gesprek kijkt hij Scab in de ogen.

“Scab bedankt voor alles wat je voor mij gedaan hebt. Ik zal dat nooit vergeten. Nee.., laat mij uitspreken.”(Het maakt niet uit of Scab al dan niet aanstalten maakt om te spreken.)
“Ik weet dat onze principes niet overeenstemmen. Dat sommige van hen zelfs recht tegenover elkaar staan. Dit wil niet zeggen dat ik jou of je kunnen niet respecteer. Ik voel wel dat we dit verschil niet openlijk mogen tonen.”

“Ik zal je niet meer verplichten voor te gaan in het gebed, wat in mijn ogen een eer is om te mogen doen. Je hebt duidelijk gemaakt dat jij dit anders ziet. De eerstvolgende keer dat je Hem!(klemtoon, en de rechterhand wijst met wijsvinger naar boven) of zijn doctrine ook maar in het minste in vraag stelt of hen die zijn werk doen, zal ik verplicht zijn te handelen.”“De Omniscia hebben geen plaats in een gebed ter zijner ere.”

" De reden dat ik hard ben voor jou en je verslaving, is omdat ik je niet kwijt wil raken. Je vervangen zou verloren moeite zijn."
“Je hebt veel kwaliteiten, waarvoor wij je prijzen. Ik heb gehoord van je show bij de schietoefening. Alle aanwezigen waren onder de indruk.”

korte pauze

“Ik wil dat je sterk en zelfstandig bent, een verslaving is het tegenovergestelde. Het maakt je afhankelijk, zwak. Het beheerst je.”
“Iedereen heeft een zwakte, het is onze eigen taak om die om te zetten in ons voordeel, in onze sterkte.”
“Scab, wat heb je gemerkt toen je mijn Aquila af deed?”

Comments

jeroen_vandezande jeroen_vandezande

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.