Table66

acreage dag 2 pt 3

Xid gaat samen met de Senechal terug naar de mijn om een kar te gan halen om de lijken op te laden.

Tijdens het terugrijden naar de rest merken ze dat er geen boeren meer aan het werk zijn in de omringende velden.

Xaref onderzoek een van de aanvallers, dat zijn allemaal mutanten. Ze zijn goed gevoed.
Hij heeft littekens die hij zelf gemaakt heeft in zijn gezicht.
zijn wapens zijn verroest, niet goed onderhouden. Het lijkt alsof de wapens constant in bloed zijn ondegedompeld.
Al de tanden zijn bijgeslepen waardoor ze enkel nog vlees kunnn eten.

Het symbool op hun gezichten is het zelfde als de Ogrin in de House of Dust and Ash.

Xid gaat de velden in op zoek naar sporen van de aanvallers. Het spoor komt uit de bergen in de verte.

We besluiten om de kar met hout en buskruit op te branden eens uit de graanvelden.

Krak verteld ons dat de vijanden die we gezien hebben allemaal onderdeel zijn van 1 grote deamon. Elk bloedvergiet ivm hem maakt hem sterker.

Comments

jeroen_vandezande jeroen_vandezande

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.