Table66

Acreage Dag 1

Dag 1

Dex pakt de Puritas Warrent en toont die aan de Senechal. We worden naar een hut gebracht om te wachten op de Lord.
Na een tijdje is er commotie en komt er een maan in zwart pantser en een twintigtal man.
Dat blijkt de halfbroer van Dex zijn vader te zijn.
Baldrick (Melcherd).

Er is een aanval op het kasteel.

de vijand is groen en zwart. de dravlands.

Ik en Drake en Krak gaan op de kantelen.
De rest gaat in de linie.

Er komt een jonge dame langs die niet goedkeurt dat we met long range weapons zouden schieten.

Dan komt Baldrick langs en neemt Dex vast.

Hij herkent Dex.

Na de strijd, die niet veel voorsteld, mogen we eindelijk bij de Lord komen.
De Senechal brengt ons naar hem…
In de gang hangen veel schilderijen van de vorige Lords and ladies.

Lord Randall en zijn vrouw zitten op ons te wachten…

Het is zeer luxueus, maar middeleeuws.

Er word Dex eten en drinken aangeboden.

Lord randall geeft toe om mee te werken, maar laat duidelijk weten dat hij hier heer en meester is.

We krijgen een mooi vertrek toegewezen.

We krijgen toegang tot de bibliotheek.

De Melcherds te onderzoeken:
Baldrick
Lord Melcherd
Zijn Vrouw
Drake?

Er worden hinderlagen gelegd door de Dravlands, maar dat zou door de zoon, Elgur gedaan worden.
De echtgenote van Lord Dravland zou de gratie van de Golden lord willen aanvragen om de oorlog te eindigen. om zo de leveringen terug te laten doorgaan.

Comments

jeroen_vandezande jeroen_vandezande

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.