Table66

Acreage

De Reis

Kapitein schip: Corvus Tiberius
lt Delwar heeft de leiding van troops (60 man) op het schip, en deze staan ter onzer beschikking indien nodig tijdens de komende missie.
We worden uitgenodigd door lt Delwar voor een diner.
Het armor van de sergeant die er ook bij is is niet van de zelfde soort armor als haar.
Ze vraagt of we samen kunnen trainen.
equipment:
- Hellhound x2
- Chimera x4 (gewoon) + 1x command

Er is 1 dag per week een dag dat alcohol geserveerd word in de bar.

Er is een mis geweest waar ik een sermon heb opgedragen…

Ik ben naar de vihicle bay gegaan en daar met iemand van de adeptus Mechanicus gepraat over de voertuigen ter onzer beschiking:
Chimera: kan 12 guardsman meepakken. is qua armor het zelfde als een Rhino.
heeft een autocannon op het dak en een front mounted heavy bolter.

De Hellhounds hebben maar plaats voor 1 persoon en hebben flamers met een tank aan de achterkant van het voertuig.

De anderen zijn gaan trainen met de andere manschappen en tijdens het sparren Is er een incident geweest tussen Luther en Mordici.

Comments

jeroen_vandezande jeroen_vandezande

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.