Table66

Acreage Dag 2 pt 1

Dag 2 pt 1

We gaan allemaal slapen.
Er gebeurt niets gedurende nacht.

Krak probeert de smid te overtuigen om iets voor hem te maken.
Hij wil/kan het niet doen.

na het ontbijt komt de Senechal langs.

We gaan allen mee naar de bibliotheek.

Aan een boek van De oude Lord te zien (opa van Dex) was hij heel anders als de huidige Lord, veel sterker en welbespraakter.

Ik ga op zoek naar de oudste boeken, De huidige Lord beslist welke boeken mogen gecopieerd worden. Dus ik zoek de oudeste die hij niet wil laten copieren.

In een soort ledger vind Xaref de naam van de kapitein van de Winternight terug. Hij heeft zaken gedaan met de toenmalige senechal ‘Filki’

Ik neem het oudste boek, en het is in high gothic, maar aan de tekeningen t zien gaat het over dieren.

Milicent Haarlock haren trouw op Quaddis was het jaar M41.666.
zou getrouwd zijn met Jake melcherd. 149 jaar geleden. Op het domein van Gabriel Chase.

De vorige puritas warrent was 189 jaar geleden.

De bibliotheek is opgericht 200 jaar geleden.

Krak heeft het dagboek van george gevonden en heeft het meegepakt naar de kamer.

Comments

jeroen_vandezande jeroen_vandezande

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.