Table66

acreage dag 2 pt 2

Leavus trekt bloed van Dex om onderzoek op te doen.
We krijge eten op onzze kamer.
We doen allen ons pantser aan.

We gaan naar de binnenkoer om te vertrekken mt de karavaan.

Er zijn nog 4 andere soldaten die meegaan.

De Senechal komt langs en vraagt of ze mee mag…

dat is een vreemde vraag.

De Senechal doet eerst een livrij aan.

We komen bij de skymills en de Senechal is zeer rustig.

We komen bij de bergen.

De Senechal moet blijkbaar aan de mijn nag papier werk doen voor we terug gaan.

Xaref doet een Sense Presence, maar voelt niet onmiddelijk niets.

De wind komt uit het oosten naar de richting van de zee.

Comments

jeroen_vandezande jeroen_vandezande

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.